[English] Grammar Mistakes – Advise, Recommend, Suggest

Advise, Recommend, Suggest đều là những động từ dùng khi ta muốn đưa một lời khuyên, gợi ý, đề xuất. Nhưng cách dùng chính xác và tự nhiên của chúng thì thế nào nhỉ?

Các câu sau đây:

 • Can you suggest me a place to go?
 • I advise to see a lawyer.
 • He recommended her to see a doctor.
 • I recommend to identify some key points to remember.
 • We suggest you to come with us.
 • They suggested to use Google Translate.

ĐỀU SAI.

Nếu trước đó bạn cho rằng những câu bên trên đúng, hoặc vẫn quen mồm dùng như thế, thì cùng mình xem những lỗi sai thường gặp nhé.

 • suggest không cộng với sb (Không nói I suggest you, You suggest me…)
 • suggest + N = đề xuất một thứ gì (Can you suggest a place to go?)
 • Nếu mình muốn đề nghị ai làm gì thì sao? suggest + that + sb (should) do sth (He suggested that we should go out for dinner.) Cấu trúc này vừa dùng để rủ rê, đề nghị ai cũng làm gì, vừa để gợi ý, đề xuất người khác làm gì: They suggest that I should use Google Translate.
 • suggest cũng không cộng với to V, mà cộng V-ing (He suggested watching movies). Với câu này thì chủ ngữ sẽ tham gia vào hành động, ý nghĩa câu mang tính rủ rê đề nghị, chứ không phải gợi ý cho người khác làm.
 • recommend cũng có quy tắc tương tự suggest
 • He recommended that she should see a doctor.
 • I recommend that we should indentify/identifing some key points to remember.
 • recomment sb/sth to sb: đề xuất/gợi ý ai/cái gì cho ai (She recommended her teacher to me. Không nói She recommened to me her teacher; I highly recommend this lipstick to you; highly đi cùng recommend rất tự nhiên.)
 • advise sb to do sth. Ngược lại với suggest, advise phải có tân ngữ theo sau: I advise you to see a lawyer.

Luyện tập

Chọn đáp án đúng những câu sau:

1. What do you suggest that I should do / me to do?
2. They advised to get / us to get there early.
3. Health experts recommend reducing / to reduce / that we reduce our intake of
salt.
4. He advised seeing / me to see his dentist.
5. I suggest you to go / that you should go there.
6. He recommended to me a bar on the high street / a bar on the high street
(to me).

7. We suggest doing / to do this at least once a day.
8. I recommend to follow / following these instructions very carefully.
9. I suggest you to study / you should study more.
10. They advised to not have contact / us not to have contact with her again.

Reference:
Wallwork, A. (2018). Top 50 Grammar Mistakes: How to Avoid Them. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70984-0

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.