[English] Giải thích Friends – S1E5 – Part 3

Scene: Central Perk

Phoebe: Ok, you can do this. It’s just like pulling off a Band-aid. Just do it really fast, and then the wound is exposed.
Band-aid: băng dán vết thương. Ý Phoebe là việc chia tay nên dứt khóat, thà đau một lần rồi thôi

Chandler: Janice. Hi, Janice. Ok, here we go. I don’t think we should go out anymore. Janice.
– here we go: nói câu này trước khi định làm việc gì không vui cho lắm.

Janice: All right. Well, there you go. Stop it, stop it, stop it.
there you go: từ nói với mình khi chuẩn bị làm một chuyện gì khó khăn (There it is, I have to deal with this now)

Scene: The laundromat.

Rachel: Ok, I know this is gonna sound really stupid, (thiss-ih gonna sound REALLY stupid) but I feel that if I can do this(buh-dy-feel-thuh-dih-fy-kin-do this), you know, if I can actually do my own laundry, there isn’t anything I can’t do.

Ross: That does not sound stupid to me. You know, it’s like the first time I had to make dinner(I-uh-duh-make dinner) for myself, after Carol left me? (the buzzer on the washer goes off) I’m sorry, that’s all the time we have. Next on Ross…(opens up the washer) Uh-oh.

Rachel: What uh-oh?

Ross: (not wanting to tell her) Uh-oh, uh-oh, the laundry’s done. It’s, uh, it’s a song. The laundry song that we sing. (singing) Uh-oh the laundry’s done, uh-oh, uh-oh.

Rachel: Ross, what’s the matter?

Ross: Nothing, nothing. Lee-lo, the laundry’s done.

Rachel: Come on, show me.

Ross: All right, all right, it’s just that you left a red sock in with all your whites(wih-thawl-ur whites), and now, everything’s kinda pink.

Rachel: Oh, everything’s pink.

Ross: Yeah, uh, except for the red sock, which is still red. I’m sorry, please don’t be upset, it could happen to anyone.

Rachel: But it didn’t (buh-dih-dih-den). It happened to me(it-happen-duh-mee). Oh, god, I’m gonna look like a big marshmallow peep. What am I doing?(wuh-duh-my-doin) What am I doing? My father’s right. I can’t live on my own! I can’t even(I cAn-even) do laundry!
on my own = by myself = tự mình. Ý Rachel là cô không thể tự sống một mình được.

Original Peeps | Marshmallow Chicks | Marshmallow PEEPS
marshmallow peep

One thought on “[English] Giải thích Friends – S1E5 – Part 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.