[Podcast] Spoken grammar là gì và tại sao nó quan trọng?

Trong khóa học Master TESOL, mình đã rất ấn tượng với một môn học được gọi là Linguistics informed teaching, ở đó mình được học về functional grammar và systemic cognitive linguistics, các khái niệm liên quan đến register, metaphor, … Đọc tiếp [Podcast] Spoken grammar là gì và tại sao nó quan trọng?