Những món đồ yêu thích Tháng 5

Tháng 5 năm nay của mình sẽ bắt đầu bằng hàng loạt những thay đổi. Mình sẽ đến một nơi ở mới tuy chưa chắc chắn có thể gắn bó lâu dài, nhưng đó là nơi khá dễ chịu và cũng không đến nỗi quá lạ lẫm. Bên cạnh đó, chào đón mình ở nơi ấy còn là công việc mới. Công việc này trước đây được một thầy bói phán mình là không nên theo. Nhưng có lẽ mình không nên quan tâm quá nhiều, bởi ổng còn phán mình ra trường sẽ có người xin việc cho ngay. … Đọc tiếp Những món đồ yêu thích Tháng 5