[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 15

Rachel: Guess what? Đoán xem (Rachel đang rất vui và chuẩn bị thông báo điều gì đó với mọi người)
Ross: You got a job?
Rachel: Are you kidding? I’m trained for nothing(tớ chẳng được đào tạo gì hết)! I was laughed out(bị cười vào mặt) of twelve interviews today.

Đọc tiếp “[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 15”

[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 12

Scene 12: Monica’s Apartment, Rachel is watching Joanne Loves Chachi. Transcripts Rachel: Oh…see… but Joanne loved Chachi (một sitcom của Mỹ những năm 1980)! That’s the difference! (Rachel đang xem một cảnh đám cưới trong phim và cô liên tưởng đến tình huống của mình và nói sự khác biệt ở chỗ hai nhân vật trong phim yêu nhau còn cô thì không) Ross: Grab a spoon. Do you know how long it’s been since I’ve grabbed a spoon? Do the words ‘Billy, don’t be a hero’ mean anything to you?– Khi diễn tả về một khoảng thời gian ta nói how long chứ không nói how much time … Đọc tiếp [English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 12

[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 11

Scene 11: A Restaurant, Monica and Paul are still eating. Transcripts Paul: Ever since she walked out on me, I, uh…– ever since = since the time: từ lúc– walked out on sb: khi (vợ, chồng, người yêu…) bỏ bạn. (vd: Rachel walked out on Barry; Carol walked out on Ross.) Monica: What?….. What, you wanna spell it out with noodles(mì)?– spell it out: đánh vần từng chữ cái. Monica thấy Paul ngập ngừng và liên tục gắp mì nên mới hỏi anh muốn dùng mì để viết ra không. Paul: No, it’s, it’s more of a fifth date(buổi hẹn thứ 5) kinda revelation(n, sự tiết lộ, v: reveal). … Đọc tiếp [English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 11