[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 15

Rachel: Guess what? Đoán xem (Rachel đang rất vui và chuẩn bị thông báo điều gì đó với mọi người)
Ross: You got a job?
Rachel: Are you kidding? I’m trained for nothing(tớ chẳng được đào tạo gì hết)! I was laughed out(bị cười vào mặt) of twelve interviews today.

Đọc tiếp “[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 15”

[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 12

Scene 12: Monica’s Apartment, Rachel is watching Joanne Loves Chachi. Transcripts Rachel: Oh…see… but Joanne loved Chachi (một sitcom của Mỹ những năm 1980)! That’s the difference! (Rachel đang xem một cảnh đám cưới trong phim và cô liên tưởng đến tình huống của mình và nói sự khác biệt ở chỗ hai nhân vật trong phim yêu nhau còn cô thì không) Ross: Grab a spoon. Do you know how long it’s been since I’ve grabbed a spoon? Do the words ‘Billy, don’t be a hero’ mean anything to you?– Khi diễn tả về một khoảng thời gian ta nói how long chứ không nói how much time … Đọc tiếp [English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 12