[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 9

Scene 9: A Restaurant, Monica and Paul are eating. Transcripts Monica: Oh my God!Paul: I know, I know, I’m such an idiot. I guess I should have caught on when she started going to the dentist four and five times a week. I mean, how clean can teeth get?– to catch on = to start becoming suspicious about sth: bắt đầu nghi ngờ thứ gì đó– how clean can teeth get: Paul kể người yêu cũ của mình đến nha sĩ 4,5 lần 1 tuần. Đáng lẽ anh ta phải nghi ngờ cô người yêu có gì đó với tên nha sĩ, chứ đi 4, 5 lần 1 … Đọc tiếp [English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 9

[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 8

Scene 8: Ross’s Apartment, the guys are there assembling furniture. Transcripts: Ross: I’m supposed to attach a brackety (thanh nẹp) thing to the side things, using a bunch of these little worm guys (những con ốc vít nhỏ này). I have no brackety thing, I see no worm (ốc vít) guys whatsoever and- I cannot feel my legs (tôi tê chân rồi).– brackety thing: thanh nối dáng chữ L để ráp các bộ phận của đồ vật vào với nhau. Ross thêm chữ thing vì anh không biết gọi thứ đó chính xác là gì. Khi bạn không chắc tên gọi hay định nghĩa của một thứ … Đọc tiếp [English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 8