[Youtube yêu thích] Show giải trí trên Youtube

1. 1977 Vlogs 1977 phải được gọi là một hiện tượng mạng, vì kênh đạt 1 triệu subs chỉ sau có 2 video. Sự nổi tiếng quá nhanh này có lẽ bởi nội dung video hợp với đa số thị yếu khán giả. 1977 dùng chất liệu văn học và những câu nói trend, câu nói gây hài một cách văn thơ để làm những sản phẩm giải trí. Mình thì thích 1977 vì cách gây hài văn minh của họ, mến 2 anh em sinh đôi có khả năng diễn xuất hẳn hoi dù chỉ là nghiệp dư. Không … Đọc tiếp [Youtube yêu thích] Show giải trí trên Youtube