[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 10

Scene 10: Ross’s Apartment; Ross is pacing while Joey and Chandler are working on some more furniture. Transcripts Ross: You know what the scariest part is? What if there’s only one woman for everybody, y’know? I mean what if you get one woman- and that’s it? Unfortunately in my case, there was only one woman- for her…– Ross đặt ra viễn cảnh nếu mỗi người chỉ được có một người phụ nữ, và thế là hết, thì Ross quá xui vì người phụ nữ của anh lại ‘dành cho cô ta’, ám chỉ đồng tính.– y’know là một từ filler được chêm vào để câu văn tự … Đọc tiếp [English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 10