[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 15

Rachel: Guess what? Đoán xem (Rachel đang rất vui và chuẩn bị thông báo điều gì đó với mọi người)
Ross: You got a job?
Rachel: Are you kidding? I’m trained for nothing(tớ chẳng được đào tạo gì hết)! I was laughed out(bị cười vào mặt) of twelve interviews today.

Đọc tiếp “[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 15”

[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 11

Scene 11: A Restaurant, Monica and Paul are still eating. Transcripts Paul: Ever since she walked out on me, I, uh…– ever since = since the time: từ lúc– walked out on sb: khi (vợ, chồng, người yêu…) bỏ bạn. (vd: Rachel walked out on Barry; Carol walked out on Ross.) Monica: What?….. What, you wanna spell it out with noodles(mì)?– spell it out: đánh vần từng chữ cái. Monica thấy Paul ngập ngừng và liên tục gắp mì nên mới hỏi anh muốn dùng mì để viết ra không. Paul: No, it’s, it’s more of a fifth date(buổi hẹn thứ 5) kinda revelation(n, sự tiết lộ, v: reveal). … Đọc tiếp [English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 11

[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 10

Scene 10: Ross’s Apartment; Ross is pacing while Joey and Chandler are working on some more furniture. Transcripts Ross: You know what the scariest part is? What if there’s only one woman for everybody, y’know? I mean what if you get one woman- and that’s it? Unfortunately in my case, there was only one woman- for her…– Ross đặt ra viễn cảnh nếu mỗi người chỉ được có một người phụ nữ, và thế là hết, thì Ross quá xui vì người phụ nữ của anh lại ‘dành cho cô ta’, ám chỉ đồng tính.– y’know là một từ filler được chêm vào để câu văn tự … Đọc tiếp [English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 10