[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 15

Rachel: Guess what? Đoán xem (Rachel đang rất vui và chuẩn bị thông báo điều gì đó với mọi người)
Ross: You got a job?
Rachel: Are you kidding? I’m trained for nothing(tớ chẳng được đào tạo gì hết)! I was laughed out(bị cười vào mặt) of twelve interviews today.

Đọc tiếp “[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 15”

[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 11

Scene 11: A Restaurant, Monica and Paul are still eating. Transcripts Paul: Ever since she walked out on me, I, uh…– ever since = since the time: từ lúc– walked out on sb: khi (vợ, chồng, người yêu…) bỏ bạn. (vd: Rachel walked out on Barry; Carol walked out on Ross.) Monica: What?….. What, you wanna spell it out with noodles(mì)?– spell it out: đánh vần từng chữ cái. Monica thấy Paul ngập ngừng và liên tục gắp mì nên mới hỏi anh muốn dùng mì để viết ra không. Paul: No, it’s, it’s more of a fifth date(buổi hẹn thứ 5) kinda revelation(n, sự tiết lộ, v: reveal). … Đọc tiếp [English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 11