INTERESTS

Một nơi dùng để reivew mọi thứ từ mình: phim, sách, nhạc, mĩ phẩm, địa điểm du lịch… Cá nhân mình luôn thích đọc các review trên những trang cá nhân như wordpress, bởi lẽ chúng chủ quan và thật lòng, chứ chẳng có mùi thương mại đằng sau đó. Sẽ có sự yêu thích lồng lộn, hoặc ghét cay ghét đắng rất rõ ràng, vì đó là quan điểm cá nhân mà, chứ không nửa khen nửa chê, cố lèo lái người dùng theo hướng mà người ta muốn. Ý thức được giá trị của việc viết review, mình nghĩ mình cũng nên chia sẻ thật lòng những cảm nhận, đánh giá cá nhân, để những bạn kiểu như mình, sẽ có thêm thông tin khi lựa chọn sử dụng hoặc thưởng thức một thứ gì đó.